هارون در بازگشت از مكه مدتى در كوفه اقامت كرد. روزى با بهلول مواجه شد كه با صداى بلند او را مى خواند.

 

هارون به خشم آمد و گفت : آيا مرا مى شناسى ؟
بهلول : آرى ! تو را خوب مى شناسم .
پرسيد: من كيستم ؟
پاسخ داد: تو كسى هستى كه اگر در شرق عالم به كسى ستم شود و تو در غرب عالم باشى ، خداوند روز قيامت از آن ستم از تو باز خواست مى كند.
هارون گريست و گفت : حال مرا چگونه مى بينى ؟
منبع : بنفشه |موعظه بهلول و هارون
برچسب ها : هارون ,بهلول